Tổng hợp sự kiện đã diễn ra tại BSF Smart Farm

Lễ Ký Kết Hợp Tác Với Đại Học Nông Lâm

Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty cổ phần BSF Smart Farm với Viện Nghiên Cứu Công Nghệ Sinh Học Và Mội Trường Khoa Nông Học trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh. HCM 18/02/2022

Xem Thêm

Lễ Khai Trương Chi Nhánh Thị Xã Gò Công – Tiền Giang

Lễ khai trương BSF Smart Farm Chi nhánh thị xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang. Tiền Giang 08/02/2022

Xem Thêm