Nhộng Ong Đen (RLĐ) Trọng lượng: 5kg

500.000VNĐ

Thông số sản phẩm Nhộng Ong đen BSF (ruồi lính đen):

Loại: Ruồi lính màu đen
Giai đoạn: Nhộng
Điều kiện: Còn sống
Sử dụng cho: Gia súc giống
Xuất xứ: Tiền Giang – Việt Nam