DỊCH ĐẠM THỦY PHÂN ẤU TRÙNG ONG ĐEN (1 LÍT)

TÁC DỤNG

  • Tăng cường phân giải mùn bã, xenlulo, tăng độ mùn cho đất giúp tăng năng suất chất lượng nông sản.
  • Phát triển hệ vi sinh vật có lợi, hỗ trợ quá trình trao đổi chất, tăng tốc độ sinh trưởng.
  • Thúc đẩy sự tăng trưởng, tăng cường hệ miễn dịch cho cây trồng.