BSF Ferti-Pro

Phân bón lót 100% nguyên chất từ Ong đen, đã qua sơ chế thành dạng thô.