BSF Ferti-King

Phân bón nền 100% nguyên chất từ Ong đen, đã qua tinh chế thành dạng dạng bột mịn, tăng khả năng khuếch tán chất dinh dưỡng.