BIO SG | Chế Phẩm Hữu Cơ Vi Sinh Ấu Trùng Ong Đen Bổ Sung Vào Gốc

250.000VNĐ

Tác dụng:

 • Tăng cường khả năng phòng trị tuyến trùng, nấm, sâu bệnh và một số côn trùng gây hại.
 • Thúc đẩy phát triển và củng cố hệ rễ.
 • Tăng độ mùn cho đất, phát triển hệ vi sinh vật có lợi.
 • Kích thích cây nảy chồi, ra hoa và sai củ quả.
 • Tăng năng suất và chất lượng cho nông sản.

Sử dụng cho hoa hồng:

 • Hồng trồng chậu: Tạo rãnh sâu 3-5cm xung quanh thành chậu, rải 0,3 – 0,5 kg chế phẩm, lấp đất lại và tưới nước. Sau 5-6 tháng bổ sung lại 1 lần với lượng như lần 1.
 • Hồng cắt cành: Bón lót, bón thúc sau mỗi đợt thu hoạch 1,5-2 tấn/ha. Bổ sung tro trấu và NPK khi cần thiết.

Sử dụng cho các loại lan hài, địa lan:

 • Trồng mới: Trộn 20-30% chế phẩm với giá thể khác để trồng trực tiếp.
 • Chậu cũ: Bỏ bớt lớp giá thể trên cùng và thay bằng chế phẩm.

Sử dụng cho dòng lan thân thẳng, hồ điệp:

 • Trồng mới trên chậu: Trộn 20-30% chế phẩm với giá thể khác để trồng trực tiếp.
 • Chậu đã trồng: Bổ sung 1 lớp chế phẩm 1-2 cm xung quanh gốc.
 • Trồng trên giá thể khác: Đóng gói chế phẩm bằng túi lưới, treo quanh gốc, 6-12 tháng thay 1 lần.

Sử dụng cho rau sạch:

 • Bón lót khi gieo trồng với lượng từ 1 – 1,5tấn/ha.

Sử dụng cho cây cảnh:

 • Mỗi gốc bón từ 0,3 – 1kg/lần theo độ lớn của cây. Bón từ lập xuân đến lập thu, 2-3 tuần bón 1 lần với lượng giảm dần.

Sử dụng cho cây ăn quả:

 • Lượng bón 1 – 1,2 tấn/năm theo rãnh sâu 7-10cm quanh tán cây, chia làm 3 lần: phân hoá hoa, ra hoa thụ phấn, ra quả non và chín.

Sử dụng cho chè hữu cơ:

 • Bón từ 0,3 – 0,5kg/2kg búp chè tươi thu được/lứa. Bón làm 3 đợt: tháng 3, tháng 6 và tháng 8. Lượng giảm dần hàng năm.