5kg Kén Yến – Thức Ăn Dinh Dưỡng Cho Yến

500,000VNĐ

 • Thức ăn dinh dưỡng cho
  chim Yến.
 • Tạo nguồn thức ăn dinh
  dưỡng tự nhiên giàu đạm.
 • Chủ động nguồn thức ăn
  cho chim Yến. 
 • Gây giống ruồi lính đen
  nhanh.

Trong thời gian qua, mô hình kết hợp nuôi ruồi lính đen trong nhà yến đã mang lại hiệu quả bất ngờ.

 • Chi phí đầu tư và tìm kiếm thức ăn cho yến giảm mà hiệu quả dẫn dụ yến tăng cao.
 • Người nuôi có thể chủ động nguồn thức ăn cho yến kể cả trong mùa đông khan hiếm thức ăn.
 • Kén ruồi lính đen là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời giúp yến sinh trưởng và phát triển tốt.

Nghề nuôi chim yến mang lại giá trị kinh tế cao, tuy nhiên để phát triển bền vững cần có nguồn thức ăn ổn định. Bởi vì, thức ăn trong tự nhiên rải rác thì khả năng nhử yến, dẫn dụ yến là rất thấp. Hơn nữa, vào mùa đông thức ăn lại càng hiếm nên để duy trì số lượng đàn yến là rất khó khăn.

Danh mục: