Thông tin về BSF SMART FARM

Mô Hình Trang Trại Thông Minh Công Nghệ Cao

BSF Smart Farm

Làm Trang Trại – Giàu Cực Đại

Liên hệ tư vấn ngay

BSF SMART FARM

Làm Trang Trại – Giàu Cực Đại

ẤU TRÙng Ruồi Lính Đen - Siêu THực Phẩm Trong Chăn Nuôi

Ruồi Lính Đen

Can Black Soldier Fly Larvae Be Refrigerated In The Refrigerator?

Black Soldier Fly Larvae Can Be Chilled! But Must Be Done Correctly. You often buy BSF larvae to feed your pet. You are a gecko farm, iguana, you need to...

Đọc Thêm
How To Prepare Food For Black Soldier Fly Larvae

Raising a black soldier flies with fermented rice bran is being used by many people because of its convenience. Because sometimes, your farm’s supply of fresh food for BSF larvae...

Đọc Thêm
Black Soldier Fly Manure Is A Very Good Fertilizer For Clean Agriculture

The increasing development of the agricultural sector is that the demand for fertilizers in Vietnam is increasing, about 50-60 million tons / year. The current source of production and import...

Đọc Thêm
5 Ideal Conditions For Black Soldier Fly Larvae Farming

Are you researching BSF? Are you looking for the ideal conditions for the larvae to grow? You are having a lot of questions how to raise the BSF larvae effectively and...

Đọc Thêm
7 Way How To Set Up Black Soldier Fly Farm Effectively

Black soldier fly farming is becoming more and more popular in Vietnam, and the farm should be designed as their farms so that they can model the best habitats of...

Đọc Thêm
Black Soldier Fly Larvae Are Used As A High Quality Food Source For Chicken

The use of BSF larvae as a blending product of animal feed is increasingly popular. Recently, a study by Konkuk University in Seoul, Korea, aimed to determine whether the growth...

Đọc Thêm
Hướng Dẫn Sử Dụng Chế Phẩm Vi Sinh Bón Lá Cho Hoa Lan | BIO SO

Là chế phẩm dinh dưỡng vi sinh hữu cơ cao cấp chuyên dùng để chăm sóc cho hoa lan. Sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ 100%, không gây độc...

Đọc Thêm

Chế Phẩm Vi sinh

How to use black soldier fly larvae to treat waste from BSF Smart Farm

I. Introduction to black soldier fly larvae Black soldier fly larvae (Hermetia illucens) are a...

Đọc Thêm
Food waste recycling warrior BSF Smart Farm – Black Soldier Fly larvae

Introduce The recycling of food waste is an increasingly important issue in modern society. We...

Đọc Thêm
Chiến binh tái chế chất thải thực phẩm BSF Smart Farm – Ấu Trùng ong đen (Ruồi Lính Đen)

Giới Thiệu Việc tái chế chất thải thực phẩm là một vấn đề ngày càng...

Đọc Thêm
BSF Smart Farm calcium worm – effective solution in livestock farming

Why is calcium worm the best solution for livestock at this time? There is a...

Đọc Thêm
Sâu canxi BSF Smart Farm – giải pháp hiệu quả trong chăn nuôi

Tại sao sâu canxi là giải pháp tốt nhất cho chăn nuôi trong thời điểm...

Đọc Thêm
BSF Smart Farm guides farmers in raising commercial calcium worms – 5 to 14 days old

When the calcium worm is about 5 days old, the amount of food in the...

Đọc Thêm
BSF Smart Farm hướng dẫn bà con nuôi sâu canxi thương phẩm – giai đoạn 5 đến 14 ngày tuổi

Khi sâu canxi khoảng 5 ngày tuổi thì lượng thức ăn trong khay nhựa không...

Đọc Thêm
[contact-form-7 404 "Not Found"]