Truy tìm Trực tuyến của UPS

Khi truy tìm lô hàng trên ups.com, bạn sẽ biết được tình hình mới nhất và ngày phát hàng dự kiến. Và mặc dù không cần đăng nhập để xem thông tin này, bạn có thể biết được nhiều chi tiết hơn, như số tham chiếu và các yêu cầu C.O.D. và xử lý những gói hàng bạn đã gửi khi đăng nhập.

Đây chỉ là một số cách truy tìm trực tuyến có thể giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn.

  • Lên lịch phát hàng lại hoặc giữ lại gói hàng chờ đến nhận.
  • Lên kế hoạch trước cho các lô hàng Phải có Chữ ký.
  • Nhận các cập nhật email về tình trạng hiện tại, trì hoãn và phát hàng.
  • Tải về bằng chứng phát hàng để lưu hồ sơ.