VIHAHA

Hướng Dẫn Sử Dụng Chế Phẩm VIHAHA

Vi Sinh Mỹ Vihaha Nuôi RLĐ Chai 100ml

SỬ DỤNG VIHAHA TRONG NÔNG NGHIỆP I. Xử lý phụ phẩm trồng trọt tại ruộng: Liều lượng: 0,8 – 1,4 lít/ ha/vụ Hòa 0,8 – 1,4 lít/20 – 40 lít nước sach, phun hoặc tưới đều lên ruộng Lưu ý: Ruộng sau thu hoạch cần được cày bừa kỹ trước khi phun.Tùy theo tính chất […]