Ban Điều Hành

Đội ngũ ban điều hành là nòng cốt để có một doanh nghiệm mạnh vươn ra toàn cầu. Đây là những gương mặt sáng giá của công ty BSF Smart Farm

ThS. Nhật Trần – Mr. WE

Tổng Giám Đốc

Mr. Kevin Võ

Cố vấn, kiêm Giám đốc Đối ngoại

Ms. Vy Lee

Giám đốc Kinh doanh & Truyền thông